W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi w roku 2014 wysłaliśmy do kandydatów krótkie pytanie na temat tego, czy, a jeśli tak to jak, zamierzają w przypadku objęcia funkcji radnego, czy prezydenta wpłynąć na zmianę tego jak traktowanie są niepełnosprawni w środkach komunikacji publicznej.

Otóż bowiem, w zależności od miasta, niepełnosprawni nie są traktowani jednakowo. Jedni mają prawo do ulgowego przejazdu, inni nie.

Sytuacja taka jest, delikatnie mówiąc, niesprawiedliwa, a kryteria podziału są co najmniej dyskusyjne Przeczytaj jak wygląda to w kilku wybranych miasta.

Oto treść listy rozesłanego do kandydatów.
Szanowna Pani, Szanowny Panie

mam pytanie dotyczące ulg dla osób niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej w Łodzi. Obecne przepisy pozwalają korzystać z ulgowych przejazdów tylko niektórym niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym, trzeba dodatkowo pobierać zasiłek itp.

Co sądzi Pan(i) na temat tego, aby ulgą objęta była większa grupa tych osób, na przykład - tak jak bywa w innych miastach - bez żadnych dodatkowych kryteriów, ew. np osoby posiadające niepełnosprawność z tytułu bezpośrednio chorób narządów ruchu czy też neurologicznych skutkujących problemami w tym zakresie - analogicznie jak np. w przypadku karty parkingowej.


Jeśli przychyla się Pan(i) do tego pomysłu, to czy w przypadku wybrania Pan(i) na urząd na który Pan(i) kandyduje podejmie Pan(i) działania w kierunku wprowadzenia tych zmian? Jeśli tak to jakie?
Odpowiedzi będą publikowane na tej stronie.

Jeśli znasz adres do swojego kandydata wyślij go nam, albo poproś kandydata o przesłanie odpowiedzi bezpośrednio do nas.

Marcin Hencz

  Witam, muszę przyznać, że to bardzo trafny postulat, który nie brałem pod uwagę bo niestety nie mam zbyt dużego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Dlatego bardzo mnie cieszy taka sugestia z Pana strony. Prześledzę jak to jest rozwiązane u nas i w innych miastach. Nie kryje, że według mnie komunikacja miejska jest nieprzystępna i niegodna, a z racji, że jestem jej pasjonatem, chcę ją przybliżać ludziom. Jedną z pierwszych rzeczy, które planowałem się zająć jest właśnie weryfikacja stawek opłat, a tym samym także ulg. Stanowisko osób niepełnosprawnych będzie dla mnie bardzo ważnym. Poza kwestią ulg jakie rzeczy według Pana powinny być rozwiązane? Wielu mieszkańców z którymi rozmawiam głównie podnosi problem zbyt wysokich przystanków, zbyt małej ilości niskich tramwajów, jak i małą płynność ruchu autobusów, a tym samym manewry utrudniające zachowanie równowagi.


1 komentarz:

  1. Ciekawe ilu radnych ma pojęcie o podróżowaniu MPK.

    OdpowiedzUsuń