W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi w roku 2014 wysłaliśmy do kandydatów krótkie pytanie na temat tego, czy, a jeśli tak to jak, zamierzają w przypadku objęcia funkcji radnego, czy prezydenta wpłynąć na zmianę tego jak traktowanie są niepełnosprawni w środkach komunikacji publicznej.

Otóż bowiem, w zależności od miasta, niepełnosprawni nie są traktowani jednakowo. Jedni mają prawo do ulgowego przejazdu, inni nie.

Sytuacja taka jest, delikatnie mówiąc, niesprawiedliwa, a kryteria podziału są co najmniej dyskusyjne Przeczytaj jak wygląda to w kilku wybranych miasta.

Oto treść listy rozesłanego do kandydatów.
Szanowna Pani, Szanowny Panie

mam pytanie dotyczące ulg dla osób niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej w Łodzi. Obecne przepisy pozwalają korzystać z ulgowych przejazdów tylko niektórym niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym, trzeba dodatkowo pobierać zasiłek itp.

Co sądzi Pan(i) na temat tego, aby ulgą objęta była większa grupa tych osób, na przykład - tak jak bywa w innych miastach - bez żadnych dodatkowych kryteriów, ew. np osoby posiadające niepełnosprawność z tytułu bezpośrednio chorób narządów ruchu czy też neurologicznych skutkujących problemami w tym zakresie - analogicznie jak np. w przypadku karty parkingowej.


Jeśli przychyla się Pan(i) do tego pomysłu, to czy w przypadku wybrania Pan(i) na urząd na który Pan(i) kandyduje podejmie Pan(i) działania w kierunku wprowadzenia tych zmian? Jeśli tak to jakie?
Odpowiedzi będą publikowane na tej stronie.

Jeśli znasz adres do swojego kandydata wyślij go nam, albo poproś kandydata o przesłanie odpowiedzi bezpośrednio do nas.

Łukasz Marcinkowski

Dziękuję za zwrócenie uwagi na problem, ponieważ nie zdawałem sobie sprawy że taki istnieje
Do bezpłatnych przejazdów powinny być uprawnione osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby posiadające orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa oraz osoby posiadające wypis lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Takie uprawnienia już są w łódzkim MPK ale powinni mieć je jeszcze opiekunowie ww osób podczas wspólnego podróżowania.
Do ulg w przejazdach powinny być uprawnione wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie powinno być związku z tym czy pobierają zasiłek lub rentę czy nie Ulgi dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej to powinno być osobne kryterium.
Wszystkie zmiany w taryfie przewozowej są ustalane przez Radę Miejską (w tamtym roku, pod naciskiem, udało się przekonać radców i zmienić przepis dotyczący uprawnień dla krwiodawców) więc trzeba złożyć projekt i będąc w Radzie zobowiązuję się do przygotowania takich zmian
Dziękuję jeszcze raz za zwrócenie uwagi na problem

1 komentarz:

  1. Konkretnie. Poznałem Pana podczas akcji która Pan organizował i wiem że skoro się zobowiązuje to słowa dotrzyma

    OdpowiedzUsuń