W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi w roku 2014 wysłaliśmy do kandydatów krótkie pytanie na temat tego, czy, a jeśli tak to jak, zamierzają w przypadku objęcia funkcji radnego, czy prezydenta wpłynąć na zmianę tego jak traktowanie są niepełnosprawni w środkach komunikacji publicznej.

Otóż bowiem, w zależności od miasta, niepełnosprawni nie są traktowani jednakowo. Jedni mają prawo do ulgowego przejazdu, inni nie.

Sytuacja taka jest, delikatnie mówiąc, niesprawiedliwa, a kryteria podziału są co najmniej dyskusyjne Przeczytaj jak wygląda to w kilku wybranych miasta.

Oto treść listy rozesłanego do kandydatów.
Szanowna Pani, Szanowny Panie

mam pytanie dotyczące ulg dla osób niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej w Łodzi. Obecne przepisy pozwalają korzystać z ulgowych przejazdów tylko niektórym niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym, trzeba dodatkowo pobierać zasiłek itp.

Co sądzi Pan(i) na temat tego, aby ulgą objęta była większa grupa tych osób, na przykład - tak jak bywa w innych miastach - bez żadnych dodatkowych kryteriów, ew. np osoby posiadające niepełnosprawność z tytułu bezpośrednio chorób narządów ruchu czy też neurologicznych skutkujących problemami w tym zakresie - analogicznie jak np. w przypadku karty parkingowej.


Jeśli przychyla się Pan(i) do tego pomysłu, to czy w przypadku wybrania Pan(i) na urząd na który Pan(i) kandyduje podejmie Pan(i) działania w kierunku wprowadzenia tych zmian? Jeśli tak to jakie?
Odpowiedzi będą publikowane na tej stronie.

Jeśli znasz adres do swojego kandydata wyślij go nam, albo poproś kandydata o przesłanie odpowiedzi bezpośrednio do nas.

Iwona Boberska

Problemy osób niepełnosprawnych i chorych są mi szczególnie bliskie. Od kilkunastu lat zajmuję się problematyką osób niepełnosprawnych intelektualnie, blisko współpracuję ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób chorujących psychicznie, diabetyków i ze schorzeniami ruchu. Często wspomagam organizacje na zasadzie wolontariatu, pomagam rozwiązywać problemy poszczególnych podopiecznych.
Zgadzam się z Panem, że system ulg w komunikacji jest niedoskonały i powinien być poszerzony o osoby niepełnosprawne (m.in narządy ruchu). Jeśli zostanę wybrana zobowiązuję się rozpocząć, mający na celu zmianę przepisów, proces. Oczywiście w konsultacji ze środowiskami osób niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi. Liczę również na czynny Pana udział w tym przedsięwzięciu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz