W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi w roku 2014 wysłaliśmy do kandydatów krótkie pytanie na temat tego, czy, a jeśli tak to jak, zamierzają w przypadku objęcia funkcji radnego, czy prezydenta wpłynąć na zmianę tego jak traktowanie są niepełnosprawni w środkach komunikacji publicznej.

Otóż bowiem, w zależności od miasta, niepełnosprawni nie są traktowani jednakowo. Jedni mają prawo do ulgowego przejazdu, inni nie.

Sytuacja taka jest, delikatnie mówiąc, niesprawiedliwa, a kryteria podziału są co najmniej dyskusyjne Przeczytaj jak wygląda to w kilku wybranych miasta.

Oto treść listy rozesłanego do kandydatów.
Szanowna Pani, Szanowny Panie

mam pytanie dotyczące ulg dla osób niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej w Łodzi. Obecne przepisy pozwalają korzystać z ulgowych przejazdów tylko niektórym niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym, trzeba dodatkowo pobierać zasiłek itp.

Co sądzi Pan(i) na temat tego, aby ulgą objęta była większa grupa tych osób, na przykład - tak jak bywa w innych miastach - bez żadnych dodatkowych kryteriów, ew. np osoby posiadające niepełnosprawność z tytułu bezpośrednio chorób narządów ruchu czy też neurologicznych skutkujących problemami w tym zakresie - analogicznie jak np. w przypadku karty parkingowej.


Jeśli przychyla się Pan(i) do tego pomysłu, to czy w przypadku wybrania Pan(i) na urząd na który Pan(i) kandyduje podejmie Pan(i) działania w kierunku wprowadzenia tych zmian? Jeśli tak to jakie?
Odpowiedzi będą publikowane na tej stronie.

Jeśli znasz adres do swojego kandydata wyślij go nam, albo poproś kandydata o przesłanie odpowiedzi bezpośrednio do nas.

Paulina Popadiuch

Witam,
W odpowiedzi na przesłanie przez Pana pytanie dotyczące ulg dla osób niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej w Kutnie jak najbardziej popieram pomysł. W przypadku zdobycia mandatu radnej w radzie miejskiej podejmę działania w kierunku wprowadzenia zmian na korzyść osób niepełnosprawnych i będę walczyć o poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych, ponieważ osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności winny mieć różnego typu ulgi. Każda niepełnosprawność powoduje zwiększenie kosztów utrzymania o leki, leczenie, rehabilitację oraz zakup urządzeń ułatwiających funkcjonowanie. Ulgi winny dotyczyć zakupu biletów autobusowych w komunikacji miejskiej, na basen, do kina czy na obiekty sportowe. Właściciel sam decyduje o wysokości tych ulg. Prezydent miasta powinien zadbać o to, aby osoby uprawnione otrzymały takie ulgi. Osobami uprawnionymi do ulg, szczególnie w opłatach za bilet autobusowy czy parking powinny być osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z symbolem 07-N, 05-R i 03-O (analogicznie do uprawnień wynikających z ustawy o ruchu drogowym, tzn. kart parkingowych).
Z poważaniem Paulina Popadiuch - Kandydat na Radnego do rady Miasta w Kutnie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz